Örökbefogadás lépésről lépésre

Tanácsadás

Az örökbe fogadni szándékozó személyeknek tanácsadásokon kell részt venniük. A tanácsadást pszichológus tartja. Ezeken az alkalmakon megismerik azokat a nehézségeket, amelyekkel a személyisége, motivációi, családstruktúrája alapján az örökbefogadás során szembesülhet. Megbeszélik, hogy családjában és tágabb környezetében milyen konfliktusokat okozhat a gyermek odakerülése, ezeket hogyan kezelje. Arról is kap információt, hogy az örökbefogadást követő problémáival, gondjaival, kérdéseivel hova fordulhat.

A tanácsadást végző meg kell, hogy ismerje az örökbefogadni szándékozó motivációját, jelenlegi és kialakuló családstruktúráját.

Ezután megállapítja, hogy megalapozott-e a döntés, alkalmas-e az örökbefogadásra. A szakszolgálat a véleményét megküldi a gyámhivatalnak.


Tanfolyam

Az örökbe fogadni szándékozóknak részt kell venniük egy 21 órás tanfolyamon. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék


A tanfolyam egy minősítő, összegző beszélgetéssel zárul. A szakszolgálat a vizsgálat eredményét és a javaslatát a kérelemmel együtt megküldi az illetékes gyámhivatalnak. A TEGYESZ javaslatának tartalmaznia kell, hogy


Gyámhivatali döntés

Gyámhivatal az alábbiak alapján dönt arról, hogy az örökbefogadásra jelentkező mennyi, milyen életkorú, milyen nemű gyermek örökbefogadására alkalmas:

Továbbá azt is megállapítja, hogy alkalmas-e testvérek vagy egészségileg károsodott gyermek örökbefogadására.


A gyámhivatali határozat érvényessége

A határozat a jogerőre emelkedésétől számított 2 évig érvényes. (Ha az örökbefogadási eljárás megkezdődött, az érvényesség az eljárás végéig meghosszabbodik.) Lejárta előtt beadott kérelemre az alkalmasság 1 évvel meghosszabbítható. Alkalmatlanság esetén 1 évig nem kérhető új eljárás.

A szakszolgálat saját megyei nyilvántartásába veszi az alkalmas kérelmezőt. Hozzájárulása esetén a szakszolgálat megküldi adatait az országos nyilvántartásnak is. Országos nyilvántartás 2006.01.01-től van.


A civil szervezetek szerepe

Nyílt örökbefogadást csak az illetékes minisztérium által kiadott működési engedéllyel rendelkező civil szervezet készíthet elő. Civil szervezet csak Magyarországon élő, magyar állampolgárságú személy örökbefogadását segítheti.

Elsősorban házasságban élők örökbefogadását engedélyezik, mivel az örökbefogadás egy családpótló intézmény. Egyedülálló örökbefogadó esetén utólagosan csak az örökbefogadó házastársa fogadhatja örökbe a gyermeket. Házastársi örökbefogadásra a belföldi örökbefogadás szabályait kell alkalmazni.


Nemzetközi örökbefogadás

2005. évi LXXX törvény a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről, illetve ilyen ügyekben történő együttműködésről kihirdetett 1993. május 29-én Hágában kelt Egyezménynek megfelelően a nemzetközi örökbefogadások ügyében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályon működő Központi Hatóság működik közre a nemzetközi örökbefogadások intézésében.

Külföldre akkor adható örökbe egy gyermek, ha belföldön nem sikerült örökbefogadó családba juttatni.


Vissza a lap elejére