Egyesületünkről - Társszervezetek


Székelyudvarhelyi “MaMo” - Magzatvédő Mozgalom

Az Úr 2000. esztendejének nyarán egy maroknyi keresztyén hitben élő csoport elhatározták, egyesítik erejüket, hogy felvegyék a harcot az abortusz ellen, és hogy segítsék a nem kívánt terhességet hordó nőket a magzatuk védelme céljából. A mozgalom kezdeményezője Geréb Éva asszisztensnő és Bereczki-Orbán Zsolt református lelkipásztor volt.
Ismert az a tény, hogy Románia a művi terhességmegszakítás szabad áruként való törvényesítése óta (1990) Európában az első helyet foglalja el ezen a téren. Sajnos országos szinten éppen a magyarlakta megyék vezetnek ezen a sötét táblázatban.

Tevékenységünk a keresztény etikán alapszik, arra az alapvető elvre épül, hogy

"Az ember fogantatásának pillanatától kezdve emberi lény, akinek ennélfogva
természetes emberi joga van a méhen belüli fejlődéshez és a megszületéshez."

Csatlakozunk más, országos és nemzetközi életvédő szervezetek meghirdetett alapelveihez:

· minden egyes embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz nemzetiségtől, bőrszíntől, nemtől, eredettől, kortól, tartózkodási helytől, potenciális és szociális hasznosságtól függetlenül.
· Az emberi méltóságnak nincsenek fokozatai. Az emberi élet nem lehet kevésbé, vagy jobban emberi, ezért élete folyamán - a fogamzástól az élet minden szakaszában - mindenkinek ugyanazokat a jogokat, tiszteletet és megbecsülést kell biztosítani.
· Az emberi szabadságnak határt szab a másik ember szabadsága!

Meggyőződésünk, hogy minden, már megszületett vagy még csak megfogant személynek joga van az élethez.
Tényként áll előttünk, hogy az abortusz nemcsak, hogy nem képez megoldást, de ugyanakkor súlyos lelki és testi következményeket von maga után, mindezek fölött azonban legsúlyosabb tény az, hogy az abortusz ellentmond a Teremtő és Gondviselő Isten akaratának és parancsának, hiszen Ő az egyetlen, aki meghatározza az ember napjait, aki ismeri hónapjainak számát, aki határt vethet, amit nem hághat át… (Jób14,5).
Mindez arra ösztönöz bennünket, hogy óvjuk a megfogant emberi életet, fogantatásának első napjától kezdve a következő céljainkon keresztül:
· azon nők megsegítése, akik egy nem kívánt vagy problematikus terhesség krízisével néznek szembe, abban a reményben, hogy az így veszélyeztetett magzat megszülethet.
· egy más lehetőség felmutatása az abortusz helyett
· felvilágosítás és információ szolgáltatása:
· A terhes nőt fel kell világosítani az új élet minősége, milyensége felől, annak méhen belüli fejlődése felől, és az esetleges abortusz mindennemű szövődményei felől. Hirdetni kell Isten akaratát (evangéliumát) minden életre nézve. A terhes nő joga ezek ismeretébe jutni.
· szélesebb körű felvilágosítás traktátusok, kiadványok, könyvek, multi-médiás eszközök felhasználásával
· a fiatalabb nemzedék nevelése és felvilágosítása az abortusz és a helyes szexualitás tárgyában
· a természetes családtervezés módszereinek, a házasság előtti szexuális önmegtartóztatás népszerűsítése
· szülész – nőgyógyász orvosi kar figyelmének felhívása arra tényre, hogy az embrió, magzat nem más mint páciens, kinek joga van az élethez és nem egy rossz indulatú szövetcsomó, nem csak “a fogamzás terméke”, mindezt téve az orvos lelkiismeretére hivatkozva
· pszicho-pásztorális tanácsadás és segítség azon nők számára, kik már túlestek abortuszon

Tevékenységünk a következő szolgálatokat foglalja magában:
· ingyenes terhességi teszt
· abortusz előtti felvilágosítás és szaktanácsadás, alternatívát kínálva az abortuszra
· Kérésre vagy eset szerint tanácsadás és lelkigondozói kapcsolatfelvétel a hozzátartozókkal, élettárssal
· Szakvizsgálatokra való irányítás, ezek elősegítése, lehetőség és igény szerint megszervezése
· Kismamák szülésre és szoptatásra való felkészítése (terhes-torna, légzésgyakorlatok)
· Művi abortusz utáni egyéni vagy csoportos lelkigondozás egy erre képesített személyzet által
· Tanulók és diákok nevelése a keresztyén erkölcs határain belül a szexualitás, a terhesség, az abortusz és abortusz utáni gondok témaköreiben.
· Jogi tanácsadás biztosítása
· A társadalom tudatosítása a terhes nő és a magzat élettani, jogi és spirituális helyzetét illetve az abortusz kérdéskörét illetően
· Kapcsolattartás illetékes szervezetekkel az esetleges örökbeadás-fogadás segítésére.

Egyesületünket 2001. februárjában jegyezték be a székelyudvarhelyi Bíróságon. Nyilvános tevékenységünket október 1-én kezdtük meg, képzett önkéntesekkel, 2001-ben.
Bejegyzett székhelyünk Székelyudvarhelyen, a Bethlen G. u. 96. szám alatt van.
Tevékenységünket egy garzonlakásban folytatjuk, melyet a Polgármesteri Hivataltól a „nyugdíjasok tömbházában” kaptunk és rendeztünk be, a Tábor utca 3/B/4. szám alatt.

Bereczki-Orbán Zsolt református lelkész, Homoródszentmárton
Geréb Éva, aszisztensnő, Székelyudvarhely (szülész-nőgyógyászat, családtervezés)

Szent Márton Karitász Jótékonysági Alapítvány, Kárpátalja


A Kárpátaljai Megyei "Szent Márton Karitász" Jótékonysági Alapítványt 1999 tavaszán hozta létre a Kárpátaljai Római Katolikus Apostoli Kormányzóság azzal a céllal, hogy a központilag koordinált programok mellett, egybehangolja a kárpátaljai római katolikus plébániák által életre hivott helyi karitászok tevékenységét. Az Egyházmegyei Karitász célja a testi és lelki nyomor enyhítése. Ennek érdekében a helyi karitászok működését a következőképpen segíti elő:

    -segíti a programokhoz szükséges anyagiak előteremtését,
    -segíti az információáramlást,
    -stratégiai tervekkel, koordinációs munkával segíti a struktúra hatékonyságát,
    -képviselői feladatokat lát el, kapcsolatokat épít,
    -a helyi karitászok hatókörén kívül álló projekteket bonyolít le,
    -különleges esetekben lehetőségei szerint segítséget nyújt a nehézségek leküzdésében.

    Kárpátalján 12 helyi karitász működik, amely ingyenkonyhákat, óvodákat, gyermekotthonokat, rehabilitációs központokat működtet. Ezeken kívül 6 olyan plébánia is van, amelyhez karitatív intézmény tartozik (pl. öregek otthona).

    A központilag koordinált programok között a következőket említenénk:

    - az 1998-as és 2001-es árvizek első napjaiban gyors segélyként kenyeret és ásványvizet később napi 500 élelmiszercsomagot kaptak az árvízkárosultak, az újjáépítési program alatt 23 új házat sikerült felépíttetni,
    - az Ökörmezői hegyvidéki járásban 2001-2002 folyamán egy tuberkolózis terjedése elleni programot valósitottunk meg
    - 2001-ben lett megalapítva a Munkácsi Magyar tannyelvű Líceum
    - 2002-ben lett megnyitva a munkácsi Néri Szt. Fülöp gyermekotthon
    - 2003-ban kezdődött a Gonviselés Háza nevet viselő gyermekotthon-komplexum építése Ráton (Ungvári járás), amely ma is folyik. 2006 novemberében volt az árváknak készült első lakóház megnyitása, amely egy része ennek a komplexumnak.
    - 2005-től dolgozunk egy olyan programon, amely a szegény roma lakosság megsegítésére, oktatására irányul.
    - 2006-tól foglalkozunk a szenvedélybetegek megsegítésével
    - 2006-tól segítjük a szegény sorsú gyerekek műtétjeit.Vissza a lap elejére